4 lutego – Światowy Dzień Walki z Rakiem

Perspektywa liderów organizacji pacjenckich

To doroczna okazja, by przypomnieć, że tym, co najcenniejsze w naszym życiu, jest zdrowie. A wśród tych, co nam je zabiera, są nowotwory. Według statystyk co czwarta osoba może na nie zachorować. Najgroźniejszym, uznanym za zabójcę nr 1, jest rak płuca. Każdego roku w Polsce diagnozuje się ponad 21 tys. nowych przypadków, a 22,5 tys. osób umiera. Liczba zgonów zaczyna więc przeważać, i to zarówno wśród mężczyzn, jak i wśród kobiet. A co jest bardzo niepokojące – zaczynają chorować osoby coraz młodsze.
Dlatego tak ważny w chorobie nowotworowej jest czas. Czas, od którego zależy życie. Strategia, przyjęta w kampanii – „Liczy się czas w raku płuca” – powinna stać się strategią dla każdego rodzaju raka, bo czas w chorobie nowotworowej biegnie z ogromną prędkością.
Bardzo wyraźnie widać to właśnie w raku płuca, który w ponad 70 proc. przypadków jest diagnozowany w zaawansowanym stadium. Każdego dnia w Polsce na raka puca umiera 60 osób! Te dane przerażają. I z pewnością nie byłyby tak dramatyczne, gdyby spowolnić biegnący nieubłaganie czas. A to jest możliwe. I o to z taką determinacją zabiegają organizacje pacjenckie.

Rak płuca należy do nowotworów heterogennych, ponad 80 proc. przypadków stanowi niedrobnokomórkowy rak płuca (NDRP), który ma wiele mutacji genowych – np. EGFR, ALK, BRAF, KRAS. Dlatego tak ważne jest dostosowanie terapii do każdego przypadku, bo każdy wymaga innego leczenia. Niestety są grupy chorych, np. chorzy z NDRP z rearanżacją genu ALK, które mają jedynie częściowy dostęp do nowoczesnych terapii, co pozbawia ich szans na dłuższe i w dobrej jakości życie, bo dzięki takim terapiom rak płuca z choroby śmiertelnej może stać się chorobą przewlekłą.

O poprawę sytuacji pacjentów z rakiem płuca od lat zabiegają organizacje pacjenckie, które doskonale znają najpilniejsze potrzeby chorych. Jak oceniają sytuację na dziś, co wymaga najpilniejszych rozwiązań?

Anna Żyłowska, Stowarzyszenie Walki z Rakiem Płuca, oddział Szczecin:

– Jako pacjentka i prezes tego Stowarzyszenia mogę powiedzieć, że sytuacja chorych na raka płuca jest dziś lepsza w porównaniu z tą sprzed kilku lat. Medycyna idzie do przodu, innowacyjne terapie celowane, cząsteczki immunokompetentne dają nadzieję, że rak stanie się wreszcie chorobą przewlekłą. W tej chwili rak płuca jest prawdziwym zabójcą, liczba zachorowań i liczba zgonów jest niemal taka sama, a liczba zgonów przewyższa liczbę zgonów z powodu raka piersi, jelita grubego i prostaty razem wziętych!
Według dyrektyw Unii Europejskiej lekarz powinien mieć prawo wyboru terapii, to pozwoliłoby mu wybrać tę najlepszą, najskuteczniejszą dla pacjenta opcję. I o to będziemy zabiegać dla naszych pacjentów.

Beata Ambroziewicz, Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych:

– „Liczy się czas w raku płuca” to strategia, która powinna wskazywać na kierunek wspólnych zintegrowanych działań na rzecz poprawy losu i opieki nad pacjentami z rakiem płuca, od diagnozy przez proces leczenia i rehabilitację. Obchody Światowego Dnia Walki z Rakiem to okazja do refleksji oraz oceny wyzwań w opiece nad chorymi na nowotwory. W ciągu minionego roku wiele aktywności naszego środowiska pacjenckiego było kierowanych na wsparcie pacjentów z rakiem płuca, który nadal jest największym zagrożeniem dla Polek i Polaków.
Czas dla chorego na nowotwór ma kluczowe znaczenie, im szybsza diagnoza, rozpoczęcie właściwego leczenia, tym lepsze rokowania i szansa na dłuższe życie – bez raka lub z nowotworem, ale jako choroba przewlekłą. Od 2018r., po wielu latach, taką szansę dostali także polscy chorzy. Immunoterapia i nowe terapie celowane zmieniają oblicze raka płuc. Chorzy, mimo często zaawansowanej choroby, czują się dobrze, pracują, opiekują się rodziną i pomagają innym. Dzięki nowoczesnemu leczeniu będą coraz częściej słyszeć od lekarza: – Ma Pan/Pani przed sobą lata, nie miesiące.
Wyzwaniem dla nas jest jednak zapewnienie dostępu do optymalnego leczenia jak największej grupie chorych, która może odnieść korzyści kliniczne. Bowiem w tej chwili programy lekowe są znacząco zawężone, skierowane do chorych w najcięższym stadium. Tymczasem rekomendacje światowe pokazują, że najlepsze rezultaty wieloletnich przeżyć, otrzymamy, wprowadzając np. immunoterapię już w pierwszej linii, kiedy organizm jest silniejszy i jego odpowiedź immunologiczna intensywniejsza i bardziej długotrwała.

Elżbieta Kozik, Stowarzyszenie Polskie Amazonki Ruch Społeczny:

Mam wrażenie, że powoli, ale jednak już nam wszystkim otwierają się oczy, jak bardzo w nowotworach liczy się czas. I dotyczy to wszystkich rodzajów nowotworów. Wczesne rozpoznanie, wczesna, dobra diagnoza to co najmniej połowa sukcesu.
Dla państwa wyższe wydatki, ale dla pacjenta to dramat. Dlatego chcemy więcej mówić o konieczności wcześniejszej diagnozy, co robić, żeby można byłoby wykrywać je wcześniej i żeby już na wczesnych etapach chorzy mieli dostęp do nowoczesnych terapii. Wtedy, kiedy ich szanse na to, że organizm dobrze zareaguje na terapię, będą dużo większe.
W przypadku niektórych nowotworów, jak np. w raku płuca, ostatnio wiele zostało zrobione, wiele leków uzyskało refundację, ale nadal do nowoczesnych terapii nie mają dostępu niektóre grupy z konkretnymi mutacjami w genach.
To, co możemy zrobić, jako Stowarzyszenie, na dziś, i co robimy od lat, to zachęcanie do profilaktyki. Z okazji Światowego Dnia Walki z Rakiem już po raz 7-y organizujemy dla chętnych bezpłatne badania profilaktyczne, konsultacje z lekarzami. To naprawdę ma sens, a zainteresowanie jest ogromne. I wciąż będziemy podkreślać, że rak wcześnie wykryty i przy wcześnie podjętym leczeniu to szansa nie tylko na dłuższe życie, ale na życie aktywne.

Im wcześniej dowiemy się o chorobie, tym mamy większe możliwości leczenia i większe szanse na przeżycie, a dzięki innowacyjnym terapiom lekarze mogą dziś proponować o wiele więcej opcji leczenia niż parę lat temu. Kampania „Liczy się czas w raku płuca” pokazuje, że z rakiem płuca można żyć jak z chorobą przewlekłą. Warto o to powalczyć.

LICZY SIĘ CZAS W RAKU PŁUCA
Celem kampanii „Liczy się czas w raku płuca” jest pokazanie zmian zachodzących w sposobie leczenia tego nowotworu. Rak płuca to wciąż zabójca nr 1 w Polsce spośród wszystkich nowotworów. Dzięki innowacyjnym terapiom lekarze mogą zaproponować pacjentom o wiele więcej opcji leczenia niż było to możliwe jeszcze kilka lat temu. Leki immunologiczne (immunokompetentne) oraz różne linie leków celowanych molekularnie spowodowały, że czas dla chorych może być liczony już nie w miesiącach, a w latach. Niestety chorzy w Polsce często są zbyt późno diagnozowani, ale i zbyt długo czekają na dostęp do nowoczesnego leczenia. Inicjatorzy kampanii chcą edukować na temat tego, jak zmienia się na naszych oczach perspektywa leczenia i życia z rakiem płuca dzisiaj.